Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
rozwinięcie
Poznajmy się
Poznaj biografia, życie oraz pasje
Politycznie
prywatnie
Urodził się 2 sierpnia 1959 roku w Pasierbach. W 1984... Czytaj więcej
Zawodowo
prywatnie
 Życiorys Zawodowy 1986 – 1990 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach Zakład... Czytaj więcej
tweeter Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ
Moja działalność
O pomocy i działaniach na rzecz...
Działania na rzecz wsi
Wpis dodał:
ED
|   0 komentarzy
  Od początku swojej działalności samorządowej podkreślał że ważna dla niego jest restrukturyzacja polskiej wsi. Jest przede wszystkim praktykiem, efekty jego działalności możemy podziwiać do dziś.   Za działalności Mariana Poślednika jako wójta Gminy Pępowo nastąpiło wiele przemian. Polska wieść zaczeła się na nowo odradzać. Gazyfikacja wsi.Gmina Pępowo stała się pierwszą w pełni zgazyfikowana...
Czytaj więcej
Działania samorządowe
Wpis dodał:
ED
|   0 komentarzy
  Od czerwca 1990 do października 1998 pełnił funkcję Wójta Gminy Pępowo.    Jako zwolennik kompleksowych długofalowych i trwałych rozwiązań pracował miedzy innymi nad: „Strategią Rozwoju dla Gminy Pępowo”. Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju gminy, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej.       W 1995 Gmina Pępowo otrzymała nagrodę "Przebiśnieg" za najciekawsze...
Czytaj więcej
Działania w Senacie
O Senacie, komisjach i zespołach Parlamentarnych i Senackich. Oświadczenia
O Senacie RP
Wpis dodał:
ED
|   0 komentarzy
Kilka słów na temat  Senatu. . .  W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej celem jest...
Komisje
Wpis dodał:
ED
|   0 komentarzy
  Od 17.11.2011 r.  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów...
Zespoły
Wpis dodał:
ED
|   0 komentarzy
    ZESPOŁY PARLAMENTARNE   Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej  Celem Zespołu jest wprowadzanie ułatwień legislacyjnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej – szczególnie w zakresie żeglugi śródlądowej, inwestowania w drogi wodne, transportu...
Oświadczenia
Wpis dodał:
|   0 komentarzy
41 Posiedzenie senatu- 17-05-2017 r. oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentó (odpowiedź). 41 Posiedzenie senatu- 17-05-2017...
Multimedia
Zdjęcia oraz filmy z ciekawych wydarzeń