Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Działania w senacie    |    O Senacie, komisjach i zespołach Parlamentarnych i Senackich. Oświadczenia
Obecnie przebywasz:
Home / Działania w Senacie
Komisje
Działania w Senacie
czcionka  |  drukuj
Komisje
Wpis dodal: ED

 

Od 17.11.2011 r.  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

 

posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Setne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Od 3.11.2013 Komisji Środowiska.

 

Komisja została ustanowiona uchwałą Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z dnia 20 listopada 2008r.
Przedmiotem działania komisji są ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.

Komisja została ustanowiona uchwałą Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z dnia 20 listopada 2008r.Przedmiotem działania komisji są ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.

 

 

 Od 17.11.2011 do 3.10.2013  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej.

Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane
Dodaj komentarz
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ