Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Moja działalność    |    O pomocy i działaniach na rzecz...
Moja działalność
czcionka  |  drukuj
Działania na rzecz wsi
Wpis dodal: ED

 

Od początku swojej działalności samorządowej podkreślał że ważna dla niego jest restrukturyzacja polskiej wsi. Jest przede wszystkim praktykiem, efekty jego działalności możemy podziwiać do dziś.

 

Za działalności Mariana Poślednika jako wójta Gminy Pępowo nastąpiło wiele przemian. Polska wieść zaczeła się na nowo odradzać.

Gazyfikacja wsi.Gmina Pępowo stała się pierwszą w pełni zgazyfikowana gminą wiejską. Marian Poślednik pełniła także funkcję przewodniczącego gminnego społecznego komitetu telefonizacji gminy Pępowo.

 

 

 

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo


Marian Poślednik był inicjatorem powołania lokalnego stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania lokalnego rozwoju, zwłaszcza gospodarczego - Centrum Rozwoju Gminy Pępowo.

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo prowadzi szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców, rolników oraz kursy przekwalifikowujące dla bezrobotnych. Szkolenia te mają duże znaczenie w dobie przystosowania polskiego rolnictwa do standardów rolnictwa europejskiego oraz są realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju dla Gminy Pępowo dotyczącym wielofunkcyjnego rozwoju gminy.

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Pępowo współorganizowało wspólnie z FAPA II Ogólnopolską Konferencję "Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich" w Ciechocinku ( IV. 1996 r.), było organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich w Kiekrzu ( III. 1997 r.) oraz organizowało I Konferencję Rolników Wielkopolskich w Boszkowie ( XI. 1998 r). Ponadto w trakcie swojej działalności stowarzyszenie prowadziło cały szereg warsztatów adresowanych głównie do samorządów lokalnych.

 

 

Więcej na temat Centrum Rozwoju Gminy Pępowo można znaleźć na stronie:www.crg.com.pl

 

 

Międzygminny Związek Turystyczny "Wielkopolska Gościnna"


Związek tworzy 10 gmin z trzech powiatów : kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego.

Celem funkcjonowania Związku jest tworzenie markowego produktu turystycznego i wypromowanie marki regionu - stąd w nazwie "Wielkopolska Gościnna".

W tym celu tworzy się projekt optymalnego wykorzystania potencjału i zasobów lokalnych przy współpracy z między innymi: Polską Agencją Rozwoju Turystyki oraz władzami powiatowymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Związek traktuje turystykę jako sposób na własną promocję gmin oraz jako motor pozarolniczego rozwoju gospodarczego własnych obszarów - obszarów wiejskich.

 

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" .

 

Zadaniem LGD "Gościnna Wielkopolska" jest przede wszystkim zapewnienie warunków do  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, aktywizacja społeczności lokalnej  oraz promowanie obszarów Gościnnej Wielkopolski.

Cele lokalnej strategi rozwoju to przede wszystkim  rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych, wzrost aktywności gospodarczej i społecznej w tym obszarze ale także promocje Gościnnej Wielkopolski. Głównym zadaniem LGD jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę estetyki  oraz zagospodaroawnie obiektów i przestrzeni publicznej.

Obszary tematyczne na których koncentrują się przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategi Rozwoju to przede wszystkim: agroturystyka i turystyka wiejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulinarnego, wykorzystanie zasobów naturalnych, rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury wiejskej, promocja produktu lokalnego.

 

 

Więcej na temat Stowarzyszenia " Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"  można znaleźć na stronie www.goscinnawielkopolska.pl

Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane
Dodaj komentarz
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ