PRZEBIEG I EFEKTY REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU