Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Działania w senacie    |    O Senacie, komisjach i zespołach Parlamentarnych i Senackich. Oświadczenia
Obecnie przebywasz:
Home / Działania w Senacie
Oświadczenia
Działania w Senacie
czcionka  |  drukuj
Oświadczenia

41 Posiedzenie senatu- 17-05-2017 r. oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentó (odpowiedź).

41 Posiedzenie senatu- 17-05-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w związku z wejściem w życie ustawy o sieci szpitali (odpowiedź).

39 Posiedzenie senatu- 21-04-2017 r. Oświadczenie skierowane do Prezes Rady Ministrów w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź).

38 Posiedzenie senatu- 30-03-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Środowiska w sprawie działań związanych ze zwalczaniem smogu w Polsce (odpowiedź).

 

38 Posiedzenie senatu- 30-03-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przestrzegania przez rolników wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin i postępowania z opakowaniami po nich (odpowiedź).

 

36 Posiedzenie senatu- 03-03-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów lokalnych grup działania z realizacją lokalnych strategii rozwoju w związku z funkcjonowaniem zapisu o stałej intensywności pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych (odpowiedź).

36 Posiedzenie senatu- 03-03-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości realizacji przez lokalne grupy działania wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w lokalnej strategii rozwoju, po wprowadzeniu od stycznia 2016 r. zmian przepisów prawa (odpowiedź).

 

35 Posiedzenie senatu- 24-02-2017 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Środowiska w sprawie decyzji ministra środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Oczkowice” (odpowiedź).

 

33 Posiedzenie senatu- 11-01-2017 Oświadczenie skierowane do Ministra Energii w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji posiadanych przez przedsiębiorstwa wykonujące działalność określoną w art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (odpowiedź).

 

31 Posiedzenie senatu- 07-12-2016 Oświadczenie skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego (odpowiedź)

 

31 Posiedzenie senatu- 07-12-2016 Oświadczenie skierowane do Minister Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stworzenia mieszkańcom regionu leszczyńskiego dogodnego połączenia komunikacyjnego na trasie Leszno – Warszawa (odpowiedź).

 

30 Posiedzenie senatu- 17-11-2016 Oświadczenie skierowane do Minister Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dostępności i jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską (odpowiedź).


28 Posiedzenie Senatu- 21-10-2016 r. Oświadczenie skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza (odpowiedź).

 

 

28 Posiedzenie Senatu-21-10-2016 r. Oświadczenie skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skutków zmian regulacyjnych dotyczących farm wiatrowych (odpowiedź).

 


27 Posiedzenie Senatu-18-10-2016 r. Oświadczenie skierowane do Minister Edukacji Narodowej w sprawie planowanych zmian organizacyjno-strukturalnych dotyczących szkół podstawowych i gimnazjów, szczególnie przekształceń oddziałów przedszkolnych w przedszkola i tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (odpowiedź).

 

 

25 Posiedzenie Senatu-09-09-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 

 

25 Posiedzenie Senatu- 09-09-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji na rynku pieczywa w Polsce (odpowiedź).

 

 

23 Posiedzenie Senatu- 22-07-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Energii w sprawie zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (odpowiedź). 

 

 

22 Posiedzenie Senatu- 07-07-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Środowiska w sprawie apelu rolników o obniżenie stawek opłat za pobór wody, proponowanych w projekcie ustawy – Prawo wodne (odpowiedź).

 

 

20 Posiedzenie Senatu-16-06-2016 r. Oświadczenie skierowane do Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie proponowanych zmian do projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (odpowiedź).

 

15 Posiedzenie Senatu- 20-04-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Energii w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 

14 Posiedzenie Senatu-07-04-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dyrektywy PE nakazującej zakładom mięsnym wycofanie z produkcji golonki peklowanej (odpowiedź).

 

 

14 Posiedzenie Senatu-07-04-2016.  Oświadczenie skierowane do Minister Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy diagnostyki WZW typu C (odpowiedź).

 


12 Posiedzenie Senatu- 10-03-2016. Oświadczenie skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę"(odpowiedź).

 

 

12 Posiedzenie Senatu- 10-03-2016. Oświadczenie skierowane do Minister Edukacji w sprawie wyjaśnienia, czy oddziały przedszkolne w szkole podstawowej powinny zapewniać dzieciom opiekę w czasie przerw feryjnych i wakacyjnych (odpowiedź).

 

11. Posiedzenie Senatu-19-02-2016 r. Oświadczenie skierowane do Marszałka Sejmy RP w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy (odpowiedź)

 

 

10. Posiedzenie Senatu-12-02-2016 r. Oświadczenie skierowane do Minister Edukacji w sprawie obaw zgłaszanych przez nauczycieli i władze samorządowe, dotyczących organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 i niedoborów finansowych w gminach, w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (odpowiedź)

 


3 26-11-2015 w sprawie wpisania złóż „Czempiń”, „Gostyń” i „Oczkowice” do Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska

9. Posiedzenie Senatu-30-01-2016 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce (odpowiedź)

 

 

5. Posiedzenie Senatu-18-12-2015 r. Oświadcznie skierowane do Minister Edukacji Narodowej w sprawie rewizji zasadności lub odroczenia w czasie terminu realizacji procedury przekształceń oddziałów przedszkolnych w przedszkola i tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (odpowiedź)

 


3. Posiedzenie Senatu-26-11-2015 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Środowiska  w sprawie wpisania złóż „Czempiń”, „Gostyń” i „Oczkowice” do Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin OświadczenieAdresat Minister Środowiska (odpowiedź)

 


3. Posiedzenie Senatu-26-11-2015 r. Oświadczenie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 ( odpowiedź)

Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane
Dodaj komentarz
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ