Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
fotografia
multimedia
Wpis dodal: ED
Oświadczenie skierowana do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
2017

 

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców oraz samorządowców z mojego okręgu wyborczego,
odnoszącymi się do problemów komunikacyjnych, w tym do połączeń kolejowych na trasie Leszno –
Warszawa, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do problemu poruszanego przez zainteresowane
strony

Podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 7.12.2016 r. złożyłem oświadczenie skierowane do  ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

 

Zapytanie dotyczyło wyjaśnienia kwesti połaczeń kolejowych na trasie Leszno-Warszawa.

W roku 2014, gdy zostały wprowadzone połączenia kategorii premium na trasie Wrocław – Warszawa, zarówno mieszkańcy Leszna, jak i mieszkańcy subregionu dolnośląsko-wielkopolsko-lubuskiego utracili bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą Polski. Utrudnienia spowodowane budową drogi ekspresowej S5 nie są rekompensowane przez transport publiczny finansowany z budżetu państwa, do którego zaliczany jest przewoźnik PKP Intercity. Zarówno w obowiązującym rozkładzie jazdy jak i w nowym, który wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r., mieszkańcy nie mają odpowiednich połączeń kolejowych (bezpośrednich lub przesiadkowych), m.in. do stolicy. Oferowane połączenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców, gdyż korzystanie z nich wiąże się z długim oczekiwaniem na przesiadkę w Poznaniu bądź z koniecznością wybierania kilku przewoźników, co ewidentnie podnosi koszty podróży.

Zapytałem Pana Ministra:

Czy Pan Minister nie uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby uruchomienie połączenia ekonomicznego na trasie Wrocław – Leszno – Warszawa, tym bardziej że z dodatkowych pociągów pasażerskich na odcinku Wrocław – Rawicz – Leszno – Kościan – Poznań w relacji powrotnej będą mogli korzystać mieszkańcy trzech regionów?

Czy Pan Minister zgodzi się z tym, że zasadne byłoby wpisanie miasta Leszna w plany rozwoju sieci kolei aglomeracyjnej, tak aby z chwilą jej powstania swoim zasięgiem objęła miasto Leszno, a co za tym idzie, także mieszkańców powiatu leszczyńskiego, aglomeracji leszczyńskiej i powiatów ościennych, dla których stacja w Lesznie jest naturalnym węzłem przesiadkowym?

Czy ministerstwo podejmie kroki w celu rozwiązania wymienionych problemów, aby ułatwić mieszkańcom regionu leszczyńskiego dogodne połączenia komunikacyjne na trasie Leszno – Warszawa?

Poniżej przedstawiam odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Treść odpowiedzi
Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ