Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
fotografia
multimedia
Wpis dodal: ED
Oświadczenie w sprawie usług świadczonych przez Pocztę Polską.
2016

Podczas 30. posiedzenie Senatu w dniu 17 listopada 2016 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka w sprawie pogarszających sie usług świadczonych przez Pocztę Polską.

 

Problem dotyczy m.in. zamykania niektórych placówek pocztowych, częstego awizowania przesyłek, zwłaszcza paczek i listów poleconych, oraz między innymi nieterminowego dostarczania przesyłek, co pogarsza dostępność usług pocztowych dla obywateli. Jakość świadczonych usług, w tym ich dostępność, terminowość i bezpieczeństwo, pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to problem istniejący tylko w moim okręgu wyborczym, ale problem ogólnopolski.

 

Pod koniec ubiegłego roku Naczelna Izba Kontroli po przeprowadzeniu kontroli oceniła, że – cytuję – „restrukturyzacja
Poczty Polskiej, polegająca m.in. na zamykaniu urzędów pocztowych i zmniejszeniu zatrudnienia,
nie sprzyjała poprawie dostępu do powszechnych usług pocztowych. Z przeprowadzonej przez Izbę
ankiety wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za
usługi pocztowe oraz pracy listonoszy”.
Restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji liczby placówek pocztowych i zatrudnienia.
W latach 2012–2014 Poczta Polska zmniejszyła liczbę urzędów o blisko 11%, a poziom zatrudnienia –
o 13%. Bezwzględnie zmniejszyło to dostępność powszechnych usług pocztowych. Wyniki raportu NIK nie
brzmią optymistycznie.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako organ sprawujący funkcje właścicielskie wobec Poczty
Polskiej SA, powinno dbać o to, aby tak ważny dla obywateli urząd funkcjonował na najwyższym poziomie.
Z prośbą o interwencję zwracają się nie tylko zwykli obywatele, lecz także instytucje publiczne, które
przez brak doręczenia na czas ważnej korespondencji poniosły już straty finansowe.
Art. 24 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego określa sposób rozmieszczenia placówek
pocztowych operatora wyznaczonego. W skali kraju na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich jedna
placówka pocztowa powinna przypadać na 6 tysięcy mieszkańców, a w gminach wiejskich – na 85 km2
powierzchni.
Przyjęcie takiego rozwiązania nie zapewniło dostępności przestrzennej usług pocztowych świadczonych
przez operatora wyznaczonego. Zdarzają się przypadki, że na jeden urząd pocztowy przypada znacznie wię-
cej niż 6 tysięcy osób. Powoduje to znaczne spowolnienie działania pracy urzędu i obniżenie jakości świadczonych
usług.

Pod koniec ubiegłego roku Naczelna Izba Kontroli po przeprowadzeniu kontroli oceniła, że cytuję – „restrukturyzacja Poczty Polskiej polegająca m.in. na zamykaniu urzędów pocztowych i zmniejszeniu zatrudnienia, nie sprzyjała poprawie dostępu do powszechnych usług pocztowych. Z przeprowadzonej przez Izbę ankiety wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen zausługi pocztowe oraz pracy listonoszy”.

Restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji liczby placówek pocztowych i zatrudnienia. W latach 2012–2014 Poczta Polska zmniejszyła liczbę urzędów o blisko 11%, a poziom zatrudnienia –o 13%. Bezwzględnie zmniejszyło to dostępność powszechnych usług pocztowych. Wyniki raportu NIK niebrzmią optymistycznie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako organ sprawujący funkcje właścicielskie wobec Poczty Polskiej SA, powinno dbać o to, aby tak ważny dla obywateli urząd funkcjonował na najwyższym poziomie.

Z prośbą o interwencję zwracają się nie tylko zwykli obywatele, lecz także instytucje publiczne, które przez brak doręczenia na czas ważnej korespondencji poniosły już straty finansowe. Art. 24 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego określa sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego. W skali kraju na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich jednaplacówka pocztowa powinna przypadać na 6 tysięcy mieszkańców, a w gminach wiejskich – na 85 km2 powierzchni. Przyjęcie takiego rozwiązania nie zapewniło dostępności przestrzennej usług pocztowych świadczonychprzez operatora wyznaczonego. Zdarzają się przypadki, że na jeden urząd pocztowy przypada znacznie więcej niż 6 tysięcy osób. Powoduje to znaczne spowolnienie działania pracy urzędu i obniżenie jakości świadczonychusług.

 

Zapytałem Pana Ministra czy dostrzega opisany problem, gdzie obywatela mają szykać zadośćuczynienia za błędy spowodowane nieterminowym dostarczeniem poczty i czy w ministerstwie trwają prace nad ulepszeniem systemu usług świadczonych przez Pocztę Polską?

 

Poniżej przedstawiam odpowiedź nadesłaną z Ministerstwa.

 

Treść odpowiedzi.

Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ