Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
Wpis dodal: Panorama Leszczyńska: Ujarzmienie szarej strefy
Panorama Leszczyńska: Ujarzmienie szarej strefy
2014

 

Ujarzmianie szarej strefy
Panorama Leszczyńska | 21.1.2014 | Strona: 3 | Autor: (ram) | Temat: Marian Poślednik
GOSTYŃ. Senator proponuje ulgę podatkową dla rolników
Rolnicy będą mogli prowadzić zwolinioną z podatku dochodowego sprzedaż przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie - wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT.
Jednym z autorów i zwolenników rozwiązań prawnych, którymi zajmie się Sejm, jest gostyński senator PO Marian Poślednik. To propozycja wyjścia z szarej strefy dla części rolników.
Obecnie rolnicy -zgodnie z prawem - mogą wytwarzać i sprzedawać bez rejestrowania 5 działalności gospodar-g czej, a więc i płacenia i podatku dochodowego,  tylko nieprzetworzone  produkty zwierzęce i ro-L ślinne (mleko, mięso). 2
Senacki projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym i swobodzie działalności gospodarczej zakłada wprowadzenie zwolnienia również dla sprzedaży przetworzonych produktów pochodzących z własnej uprawy, chowu bądź hodowli rolnika (obecnie tej sprzedaży rolnicy nie rejestrują, nie płacą też podatku). Nowe zwolnienie objąć ma przychody na poziomie nie wyższym niż 7 tys. zł w trakcie danego roku podatkowego, do tego trzeba jeszcze dodać ok. 3,1 tys. zł kwoty wolnej od opodatkowania.
- Uchwalenie nowych przepisów zapewni wielu rolnikom i osobom mieszkającym na terenach wiejskich dodatkowe źródła dochodów. Część gospodarstw będzie mogła wyspecjalizować się np. w produkcji dżemów, nabiału, wędlin, pieczywa. To wyraźne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, które będą musiały jednak spełniać minimalne wymagania sanitarno - weterynaryjnych - uzasadnia senator PO Marian Poślednik.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zwolnieniu nie będzie natomiast podlegała sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych wytworzonych w ramach produkcji przemysłowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Z opodatkowania nie będą zwolnione też produkty objęte akcyzą, czyli np. domowe wino czy nalewki. Zwolnienie nie ma przysługiwać także w sytuacji, gdy do przetworzenia produktów i sprzedaży zatrudnieni zostaną pracownicy lub podwykonawcy.
Projekt senacki trafił do Sejmu i teraz od marszałek Ewy Kopacz zależy, kiedy i czy w ogóle będzie on rozpatrywany.
- Od lat dyskutujemy na temat poprawy sytuacji gospodarstw rolnych - tłumaczy Mieczysław Kowalczyk, wiceprzewodniczący rady powiatu leszczyńskiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Nie wiem, czy projekt senacki to krok w dobrą stronę. Opodatkowanie podatkiem dochodowym rolników powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście, np. zwolnień czy ulg w podatku rolnym. Ale o to może być trudno, bo jeden podatek zasila budżet państwa, a drugi - gminny,

Senator proponuje ulgę podatkową dla rolników


Rolnicy będą mogli prowadzić zwolinioną z podatku dochodowego sprzedaż przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie - wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT.Jednym z autorów i zwolenników rozwiązań prawnych, którymi zajmie się Sejm, jest gostyński senator PO Marian Poślednik.

 

To propozycja wyjścia z szarej strefy dla części rolników.Obecnie rolnicy -zgodnie z prawem - mogą wytwarzać i sprzedawać bez rejestrowania 5 działalności gospodarczej, a więc i płacenia i podatku dochodowego,  tylko nieprzetworzone  produkty zwierzęce i roślinne (mleko, mięso).

 

Senacki projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym i swobodzie działalności gospodarczej zakłada wprowadzenie zwolnienia również dla sprzedaży przetworzonych produktów pochodzących z własnej uprawy, chowu bądź hodowli rolnika (obecnie tej sprzedaży rolnicy nie rejestrują, nie płacą też podatku). Nowe zwolnienie objąć ma przychody na poziomie nie wyższym niż 7 tys. zł w trakcie danego roku podatkowego, do tego trzeba jeszcze dodać ok. 3,1 tys. zł kwoty wolnej od opodatkowania.

 

Uchwalenie nowych przepisów zapewni wielu rolnikom i osobom mieszkającym na terenach wiejskich dodatkowe źródła dochodów. Część gospodarstw będzie mogła wyspecjalizować się np. w produkcji dżemów, nabiału, wędlin, pieczywa. To wyraźne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, które będą musiały jednak spełniać minimalne wymagania sanitarno - weterynaryjnych - uzasadnia senator PO Marian Poślednik.

 

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zwolnieniu nie będzie natomiast podlegała sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych wytworzonych w ramach produkcji przemysłowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Z opodatkowania nie będą zwolnione też produkty objęte akcyzą, czyli np. domowe wino czy nalewki. Zwolnienie nie ma przysługiwać także w sytuacji, gdy do przetworzenia produktów i sprzedaży zatrudnieni zostaną pracownicy lub podwykonawcy.

 

Projekt senacki trafił do Sejmu i teraz od marszałek Ewy Kopacz zależy, kiedy i czy w ogóle będzie on rozpatrywany. Od lat dyskutujemy na temat poprawy sytuacji gospodarstw rolnych - tłumaczy Mieczysław Kowalczyk, wiceprzewodniczący rady powiatu leszczyńskiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Nie wiem, czy projekt senacki to krok w dobrą stronę. Opodatkowanie podatkiem dochodowym rolników powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście, np. zwolnień czy ulg w podatku rolnym. Ale o to może być trudno, bo jeden podatek zasila budżet państwa, a drugi - gminny.

Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ