Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Obecnie przebywasz:
Home / Wydarzenia
34. posiedzenie Senatu
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
fotografia
multimedia
Wpis dodal: ED
34. posiedzenie Senatu
2017

 

34. posiedzenie Senatu
Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r.  zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji  ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Senatorowie przyjęli ponadto  projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.
Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. , w którym uznano za niezgodny z Konstytucją art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. i  wskazano na konieczność zróżnicowania nadzoru z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej. Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego br. Nowelizacja ogranicza środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do małych kas, aby nadzór był sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez nie działalności oraz skali występującego tam ryzyka.
Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, której projekt przygotowali posłowie.
Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Był to prezydencki projekt. Ustawa wprowadza  zasadę, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Senatorowie wnieśli jedną poprawkę do  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy.   Celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nastawionych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT, a także podrabianie i przerabianie faktur oraz używanie ich jako autentycznych. Nowelizacja zakłada, że kara 25 lat pozbawienia wolności będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Karą więzienia od 3 do 15 lat będzie zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł. 
Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. W ten sposób „Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny” – głosi m.in. uchwała. Senat zwraca się do organów państwa i instytucji naukowo-kulturalnych, by w swojej działalności w roku 2017 uwzględniły potrzebę upamiętnienia wkładu protestantów w rozwój i dobrobyt polskiego społeczeństwa.

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r.  zakończyło się 34. posiedzenie Senatu.

Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji  ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie przyjęli ponadto  projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. , w którym uznano za niezgodny z Konstytucją art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. i  wskazano na konieczność zróżnicowania nadzoru z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej. Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego br. Nowelizacja ogranicza środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do małych kas, aby nadzór był sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez nie działalności oraz skali występującego tam ryzyka.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, której projekt przygotowali posłowie.

Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Był to prezydencki projekt. Ustawa wprowadza  zasadę, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Senatorowie wnieśli jedną poprawkę do  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nastawionych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT, a także podrabianie i przerabianie faktur oraz używanie ich jako autentycznych. Nowelizacja zakłada, że kara 25 lat pozbawienia wolności będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Karą więzienia od 3 do 15 lat będzie zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. W ten sposób „Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny” – głosi m.in. uchwała. Senat zwraca się do organów państwa i instytucji naukowo-kulturalnych, by w swojej działalności w roku 2017 uwzględniły potrzebę upamiętnienia wkładu protestantów w rozwój i dobrobyt polskiego społeczeństwa.

Źródło: www.senat.gov.pl

Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ