Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
fotografia
multimedia
Wpis dodal: ED
PRZEBIEG I EFEKTY REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
2014

PRZEBIEG I EFEKTY REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


W dniu 2 października 2014 r. w Gościńcu Pępowo odbyło się uroczyste spotkanie Radnych gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska i członków Stowarzyszenia, podczas którego dokonano podsumowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.


Marian Poślednik Senator RP, prezes Zarządu LGD oraz Urszula Pużanowska Dyrektor LGD Gościnna Wielkopolska przedstawili przebieg i efekty  działań na rzecz rozwoju obszaru Gościnnej Wielkopolski i aktywizacji mieszkańców. Wsparcie finansowe otrzymało łącznie 140 projektów, które realizowały cele i przedsięwzięcia zapisane w strategii (rozwój szlaków i centrów turystycznych oraz wsparcie ciekawych miejsc, aktywnych mieszkańców i lokalnych produktów) oraz wdrażały produkty turystyczne Gościnnej Wielkopolski Podróże z Panem Tadeuszem, Kolej na luzie,  Kulinarne odkrycia Gościnnej Wielkopolski i Konno i w powozie.

Głównym punktem spotkania była prezentacja efektów realizacji strategii na obszarze gmin - członków LGD.

Przedstawiciele gmin w krótkich wystąpieniach zaprezentowali materialne i społeczne efekty zrealizowanych projektów.Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia i podziękowania.

Spotkanie uświetniły występy rodzinnej kapeli dudziarskiej z Domaradzic z gminy Jutrosin i kapeli „Z Klina" z Kuklinowa z gminy Kobylin.

Źródło: www.goscinnawielkopolska.pl

Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ