Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Działania w senacie    |    O Senacie, komisjach i zespołach Parlamentarnych i Senackich. Oświadczenia
Obecnie przebywasz:
Home / Działania w Senacie
Zespoły
Działania w Senacie
czcionka  |  drukuj
Zespoły
Wpis dodal: ED

 

 

ZESPOŁY PARLAMENTARNE

 

Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

 
Celem Zespołu jest wprowadzanie ułatwień legislacyjnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej – szczególnie w zakresie żeglugi śródlądowej, inwestowania w drogi wodne, transportu i turystyki wodnej, produkcji jednostek pływających a także popularyzacja żeglugi śródlądowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Parlamentarnego Zespołu do Spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
 • Protokół z 3. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
 • Protokół z 2. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
 • Protokół z 1. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
 • Posiedzenie Zespołu 30 maja 2012 r.


Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki


Celem powołania Zespołu jest wspieranie działań podejmowanych w celu szybkiego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem uwarunkowań środowiskowych.

 

 • Protokół z 2. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki
 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki
 • Protokół z 1. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki

 

Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”


Celem powołania Zespołu jest wspieranie przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz krzewienie świadomości uwarunkowań ekologicznych wśród młodzieży i osób dorosłych.

 

 • Protokół z 4. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
 • List przewodniczącego zespołu do prezes Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych w sprawie objęcia honorowym patronatem akcji "Eko-miasto-zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
 • Protokół z 3. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
 • Sprawozdanie z posiedzenia zespołu - 20.02.2013 r.
 • Protokół z 1. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”

 

ZESPOŁY SENACKIE


Senacki Zespół Energii Odnawialnej

 

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystaniaenergii odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej.
 
Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
Protokół 4. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
Protokół z 3. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce
Protokół z 2. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
Protokół z 1. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
Celem powołania Zespołu jest promocja spółdzielczości oraz wspieranie modernizacji polskiego sektora spółdzielczego w kontekście harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju.
 
Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Spółdzielczego
 
Podziękowanie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, przewodniczącego Rady Prawnej
Protokół  5. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
Protokół  4. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
Protokół  3. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
Protokół  2. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
Protokół  1. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
Celem powołania Zespołu jest dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez państwowe służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze Straże Pożarne.
 
Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Strażaków
Kondolencje członków zespołu w związku z tragiczną śmiercią strażaków  w Arizonie
Protokół 5. posiedzenia Zespołu Strażaków
Protokół 4. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
Protokół 3. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
Protokół  2. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
Protokół  1. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
 
W sobotę 15 września 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowy Związku OSP PR, który wyłonił najwyższe władze organizacji na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu został Waldemar Pawlak, a Wiceprezesem Zbigniew Meres.

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystania energii odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej. 

 

 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
 • Protokół 4. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
 • Protokół z 3. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii OdnawialnejEnergetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce
 • Protokół z 2. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
 • Protokół z 1. posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej

 

Senacki Zespół Spółdzielczy


Celem powołania Zespołu jest promocja spółdzielczości oraz wspieranie modernizacji polskiego sektora spółdzielczego w kontekście harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju. 

 

 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Spółdzielczego 
 • Podziękowanie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, przewodniczącego Rady Prawnej
 • Protokół  5. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
 • Protokół  4. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
 • Protokół  3. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
 • Protokół  2. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego
 • Protokół  1. posiedzenia Senackiego Zespołu Spółdzielczego

 

Senacki Zespół Strażaków


Celem powołania Zespołu jest dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez państwowe służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze Straże Pożarne.

 

 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Strażaków
 • Kondolencje członków zespołu w związku z tragiczną śmiercią strażaków  w Arizonie
 • Protokół 5. posiedzenia Zespołu Strażaków
 • Protokół 4. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
 • Protokół 3. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
 • Protokół  2. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków
 • Protokół  1. posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków


 W sobotę 15 września 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowy Związku OSP PR, który wyłonił najwyższe władze organizacji na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu został Waldemar Pawlak, a Wiceprezesem Zbigniew Meres.

 

Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane
Dodaj komentarz
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ